Kool

Vorige week heeft een groot deel van onze medewerkers de training “goed omgaan met dementie” gevolgd bij Samen dementievriendelijk.

In Nederland hebben ruim 270.000 mensen dementie en dit aantal zal de komende jaren explosief stijgen. Wanneer iemand met dementie te maken krijgt met een overlijden van een dierbare is het extra belangrijk dat hij of zij op de juiste manier te woord wordt gestaan. Wij willen graag een veilige omgeving bieden voor deze mensen. Door goed te luisteren, vragen juist te formuleren en hen daar waar mogelijk te betrekken, kunnen we dat samen bereiken.

We zijn er dan ook trots op dat we nu officieel een dementievriendelijke uitvaartorganisatie zijn!