de_Ruiter

De afgelopen maanden hebben wij ons met hart en ziel ingezet om een waardig en warm afscheid mogelijk te maken voor iedereen die een dierbare verloor.
Met dit gebaar willen we tonen dat we eenieder die geraakt is door corona een warm hart toedragen.

 

 
Wandelen helpt mij om in balans te blijven. Ik ben begonnen met wandelen toen mijn zoons op de lagere school zaten. In eerste instantie voor de gezelligheid samen met andere schoolpleinmoeders. Inmiddels zijn mijn zoons volwassen en ligt het schoolplein ver achter mij, maar wandelen is gebleven. Het geeft me energie en brengt me rust. Als ik samen met mijn vriendin loop, praten we heel wat af over wat ons bezighoudt. Onze gezinnen, ons werk of de actualiteiten.

Lees meer: Onze heldin in Zaandam: medewerker uitvaartcentrum Chantal

De ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid staan niet stil. En als deelnemer van GreenLeave zijn wij daarin natuurlijk bijzonder geïnteresseerd. Vandaar dat wij partner zijn van de ontwikkeling van een “levende” doodskist. 

Maar in welke zin dan levend, vraagt u zich misschien af? Er wordt voor deze kist gebruik gemaakt van het wortelnetwerk van paddenstoelen (mycelium). Dit wortelnetwerk is een soort “recycler van de natuur”, want het composteert organisch materiaal en het herstelt vervuilde grond. De huidige manier van begraven resulteert in uitputting van de grond, omdat in mens en kist stoffen zitten die de grond vervuilen. Door een kist te maken van mycelium, bereik je juist het tegenovergestelde: je verrijkt de grond en wordt een bron van nieuw leven. 

Lees meer: Een bijzondere kist