Dijkstra

Veel mensen hebben behoefte aan een uitvaart die bij hun gedachtegoed en levensstijl past. Zij willen graag een rituele vormgeving met een persoonlijk accent. Dat laatste is goed te zien aan de rouwdiensten in de kerk. Deze sluiten steeds meer aan bij de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen.

In veel gevallen is het contact met de kerk echter verloren, en is er niets voor in de plaats gekomen. Maar zelf de rituelen vormgeven bij een uitvaart is voor veel mensen moeilijk.

Uiteraard kunt u hierbij op onze hulp rekenen. Samen geven wij de uitvaart een vorm die past bij uw specifieke wensen, verwachtingen en uw familie-historie. Dit is niet iets dat wij onvoorbereid doen. Verschillende van onze medewerkers zijn hier speciaal voor opgeleid. Ze zijn goed op de hoogte van de diverse filosofische en religieuze stromingen. Zij kunnen u helpen een passend afscheidsritueel te bedenken en te organiseren.

Voor nadere informatie kunt u contact met ons opnemen tijdens kantooruren, via telefoonnummer 0800-0375.


Ritueelbegeleiding door MomenTaal

Soms hebben mensen behoefte aan een zeer bijzondere inhoud van het afscheid waarbij het levensverhaal wordt vormgegeven in woord en gebaar, en waarbij gebruik wordt gemaakt van de zeggingskracht van metaforen, symbolen en verhalen. Altijd in aansluiting op uw levens- en zienswijze. Speciaal hiervoor werken wij samen met MomenTaal - begeleiding bij sleutelmomenten.

Meer informatie vindt u op www.momentaal.com