Bloklander

Hoewel veel mensen tegenwoordig een uitstekende eigen auto hebben, zijn er toch meerdere redenen om te kiezen voor vervoer per volgauto. De belangrijkste reden is misschien wel dat u dan niet zelf aan het verkeer hoeft deel te nemen. U laat zich comfortabel rijden, juist op het moment dat uw hoofd niet staat naar opletten op andere weggebruikers. Een rouwstoet bestaat uit de rouwauto en een of meerdere volgauto's. U arriveert op een stijlvolle en verzorgde manier bij begraafplaats of crematorium.

In beginsel rijden wij met grijze auto's. Maar het kan natuurlijk ook anders. De rouwstoet kan ook bestaan uit witte, zwarte, of klassieke auto's. Zelfs een koets met paarden, een uitvaartbus, een rouwmotor, rouwfiets of rouwcaravan behoren tot de mogelijkheden.

Onderstaand treft u een overzicht aan van enkele mogelijkheden en een toelichting op de verkeersregels voor een rouwstoet.

Grijze rouwauto en volgauto
Een volgauto biedt plaats aan 6 personen
Grijze mercedes
Witte mercedes
Antieke Rolls Royce
Rolls Royce rouwstoet
Zwarte koets
Wittte koets met Friese paarden
Harley Davidson met zijspan
Rouwcaravan
Rouwfiets
Uitvaartbus
Interieur uitvaartbus

Sinds 1 juli 2010 gelden er afwijkende verkeersregels voor een rouwstoet: onder bepaalde condities en in bepaalde gevallen hebben (particuliere) volgauto's voorrang op andere weggebruikers.

Met het oog op de verkeersveiligheid hebben wij besloten om geen gebruik te maken van de nieuwe wettelijke mogelijkheden. Het mogelijke voordeel van de nieuwe regels (een niet doorkruiste rouwstoet) weegt wat ons betreft niet op tegen het risico van ongelukken als gevolg van de afwijkende (en inconsistente) voorrangsregels.

Dit betekent dat alle reguliere verkeersregels onverkort van toepassing zijn, ook als u met uw eigen auto in stoetverband rijdt. Als u prijs stelt op stijlvol en comfortabel vervoer naar begraafplaats of crematorium, kunt u gebruik maken van onze volgauto's. Voor informatie en advies hierover kunt u bellen met 0800-0375.

Uit onderzoek is gebleken dat van de gehele uitvaart, de rouwstoet de grootste aanslag doet op het milieu. Het betreft dan niet eens zozeer het noodzakelijke vervoer van de overledene van en naar de diverse locaties (uitvaartcentrum, kerk, begraafplaats of crematorium) maar vooral het vervoer van de nabestaanden en de belangstellenden. De belangrijkste milieuaspecten van het (rouw)vervoer zijn energieverbruik en uitlaatgassen.

De duurzaamste kilometers zijn niet gemaakte kilometers. Het laten plaatsvinden van opbaring, plechtigheid en condoleance op dezelfde plaats draagt hier aan bij. Vooral crematoria bieden op dit gebied veel aan.

Op het gebied van het vervoer van de overledene zijn alternatieven mogelijk. In de Uitvaartbus kunnen zowel de overledene als de nabestaanden mee. Voor het vervoer over een kortere afstand zijn de loopkoets, platte kar en de uitvaartfiets zeer geschikt. Deze alternatieven kennen geen uitstoot en hebben een lage milieu-impact bij productie. Wel is van belang dat deze vervoermiddelen niet over een langere afstand naar de uitvaartlocatie getransporteerd moeten worden, anders valt het milieuvoordeel weg. Dit geldt ook voor de koets met paarden of de kar die door een koe wordt getrokken.

Bezoekers van de uitvaart kunnen bijdragen aan een lagere milieu-impact door lopend, fietsend, met het openbaar vervoer of met een hybride of elektrische auto te komen. Op de rouwkaart kan bijvoorbeeld aangegeven worden dat er gekozen wordt voor een duurzame uitvaart en dat gasten op deze wijze wordt gevraagd mee te doen. Dit kan bijvoorbeeld ook door een pendelbus te organiseren vanaf een station als de afstanden groot zijn.

Meer informatie over een uitvaartbus vindt u bijv. bij Uitvaartbusservice.

Voor meer informatie over een loopkoets, een uitvaartfiets of elektrische rouwauto kunt u bijv. terecht bij Van der Lans & Busscher