van_Schagen

Er zijn veel verschillende mogelijkheden om u te verzekeren tegen uitvaartkosten. Wat voor u de beste vorm is, hangt af van uw persoonlijke situatie.

Associatie Uitvaartverzorging heeft een eigen depositofonds (zie onderaan deze pagina), maar verkoopt verder geen verzekeringen. Daarvoor kunnen wij u in contact brengen met Coöperatie DELA. Wij werken al vele jaren samen met DELA en zij kunnen zorgen voor passende voorzieningen met oog voor uw wensen en omstandigheden. U kunt hierover tijdens kantooruren contact met ons opnemen via telefoonnummer 0800-0375. U kunt ook zelf contact opnemen met DELA.

Onderstaand een overzicht van de meest voorkomende verzekeringen:

Bij een naturaverzekering krijgen de nabestaanden geen geld uitgekeerd. Zij ontvangen een aantal diensten om de uitvaart te kunnen regelen. Dit betekent dat u bij het afsluiten van deze verzekering een beeld moet hebben hoe uw afscheid eruit moet zien. Die wensen zet de verzekeraar om in een aantal diensten, die bij overlijden worden "uitgekeerd". Een voordeel is, dat uw wensen op voorhand vastliggen. Uw uitvaart is betaald en wordt geregeld volgens die wensen. Voor zover de nabestaanden binnen die overeengekomen dienstverlening blijven, worden geen extra kosten in rekening gebracht. Als de nabestaanden toch nog aanvullende wensen hebben, dan worden deze apart in rekening gebracht.

In veel gevallen draagt de naturaverzekeraar zelf zorg voor de uitvaart. In andere gevallen regelt de verzekeraar dat de uitvaart wordt verzorgd door een speciaal gecontracteerde uitvaartorganisatie. Toch bent u in veel gevallen vrij in de keuze van een uitvaartorganisatie! Als u een naturaverzekering heeft afgesloten en u wilt dat Associatie Uitvaartverzorging de uitvaart voor u verzorgt, informeert u dan gerust naar de mogelijkheden.

Een kapitaalverzekering keert geld uit na het overlijden van de verzekerde. U hoeft uw wensen dus niet op voorhand vast te leggen; de vorm van de uitvaart wordt vaak pas vlak voor of na het overlijden bepaald (eerder mag natuurlijk altijd).

Bij een kapitaalverzekering is het van belang om na te gaan of deze waardevast is. Met andere woorden: stijgt het verzekerde bedrag mee met de gemiddelde stijging van de uitvaartkosten? Zorgt u er wel voor dat dit het geval is, anders dekt het verzekerde bedrag de rekening van de uitvaart niet.

In sommige gevallen is het niet (meer) mogelijk een verzekering af te sluiten. Bijvoorbeeld door de gevorderde leeftijd van de persoon in kwestie. Ook kan het voorkomen dat iemand zich níet wil verzekeren maar wél een voorziening wil treffen voor toekomstige uitvaartkosten. In deze gevallen is het goed om een deposito te overwegen. Dit is een soort spaarrekening waarop eenmalig een bedrag wordt gestort of waarop (periodiek) wordt gespaard. Het geld dat op deze rekening staat, wordt te zijner tijd in mindering gebracht op de uitvaartkosten. Op de deposito’s wordt een rente vergoed die veelal hoger ligt dan bij een normale spaarrekening. Daar staat tegenover dat het tegoed alleen gebruikt mag worden voor de uitvaartkosten. Het tegoed is dus niet opneembaar voor andere bestedingen.

Stichting Uitvaartdeposito Associatie/IJmond

De deposito’s zijn ondergebracht in een aparte stichting: Stichting Uitvaartdeposito Associatie/IJmond. Deze stichting bestaat al sinds 1982 en heeft een eigen bestuur. De gelden die de stichting beheert staan volledig los van het uitvaartbedrijf. De stichting laat de haar toevertrouwde depositogelden beleggen in fondsen met het laagste risicoprofiel. Het beleggingsresultaat van de stichting wordt, na aftrek van de administratiekosten, jaarlijks uitgekeerd aan de deposanten. Dit gebeurt in de vorm van een rentepercentage over het deposito. De ervaring is dat deze rente in het algemeen hoger ligt dan de rente die men behaalt op een spaarrekening bij de bank. Het deposito valt niet onder het Depositogarantiestelsel van de overheid.

Hoe sluit ik een deposito af?

Een uitvaart kost tegenwoordig al gauw € 5000,-- of meer. Misschien heeft u al enkele (oude) verzekeringen en wilt u een bedrag storten dat hierop een aanvulling is. Misschien heeft u nog helemaal niets geregeld en wilt u een bedrag storten dat de kosten van de uitvaart volledig dekt. Als u het moeilijk vindt om zelf te bepalen hoe hoog het bedrag moet zijn, dan kunnen wij u hierover adviseren.
Om u aan te melden kunt u het aanmeldformulier voor een deposito invullen, en het gewenste bedrag overmaken op rekeningnummer (IBAN): NL 56 ABNA 0896550958 ten name van Stichting Uitvaartdeposito Associatie/IJmond, met als referentie: nieuwe deposito + uw naam.

Over het bedrag dat u gestort heeft, ontvangt u elk jaar rente, zodat het bedrag ieder jaar een beetje groeit. Eenmaal per jaar ontvangt u een overzicht van de rente en de hoogte van het bedrag dat op uw naam in het depositofonds staat. Tevens wordt u automatisch lid van de Noordhollandse Coöperatie, zonder extra kosten. U hebt daarmee het voordeel dat uw uitvaart tegen een lager tarief wordt uitgevoerd dan voor niet-leden.

Na de uitvaart

Na het overlijden keert de Stichting het deposito uit en wordt het bedrag in mindering gebracht op de uitvaartnota. Mocht er nog geld overblijven, dan krijgen uw nabestaanden dit bedrag uitgekeerd (met uitzondering van enkele bestaande gevallen).