mirjam_dijkstra

Wat kost een uitvaart?

De kosten voor een uitvaart hangen sterk samen met uw persoonlijke en specifieke wensen. Deze wensen komen aan de orde tijdens de bespreking van de uitvaart. Aan de hand daarvan wordt er een definitieve en volledige kostenbegroting voor u gemaakt.

U kunt ook een beroep doen op onze voorzorgservice. Na het maken van een afspraak, komt er één van onze uitvaartverzorgers bij u thuis om u volledig in te lichten, ook over de te verwachten kosten. Aan een voorzorggesprek zijn geen verplichtingen en/of kosten verbonden. U kunt een afspraak maken via ons centrale telefoonnummer 0800-0375.

Om u een goede eerste indruk te geven van de kosten van een uitvaart, kunt u de onderstaande vragen beantwoorden. Hierna krijgt u direct een eerste indicatie van de kosten.

Kostenindicatie op basis van huidige keuzes:

Kosten Associatie Uitvaartverzorging
€ 0,-
Kosten derden
€ 0,-
Totaal
€ 0,-

Let op: In de berekening wordt uitgegaan van gemiddelde tarieven; deze berekening is dan ook slechts een indicatie en u kunt er geen rechten aan ontlenen. Wij maken graag een volledig en specifiek kostenoverzicht voor u, uiteraard geheel vrijblijvend. Als u daaraan behoefte hebt, kunt u bellen met 075-6478747. Voor mensen met een kleine beurs en voor mensen die de uitvaart graag sober en ingetogen willen houden hebben wij ook enkele vooraf vastgestelde pakketten. De tarieven hiervan zijn zeer bescheiden (zie de pagina pakketuitvaarten).

Er ontbreken nog enige belangrijke keuzes: