Dijkstra

Leden van Uitvaartvereniging Associatie & IJmond kunnen een beroep doen op Diensten voor Leden. Wij kunnen u een aantal diensten bieden die wij zelf verzorgen, maar wij hebben ook unieke afspraken gemaakt met professionele dienstverleners die speciale voorwaarden hanteren.

Indien u gebruik wilt maken van een van de Diensten voor Leden, dan kunt u contact opnemen met de consulenten van het Steunpunt voor Leden. Zij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen van 10.00-14.00 uur, via 075-8200210. Houd daarbij alstublieft uw lidmaatschapsbewijs bij de hand.

Wij kunnen u de volgende mogelijkheden aanbieden:

Wij hebben uiteraard alles in het werk gesteld om goede en betrouwbare dienstverleners te contracteren. De werkwijze van deze dienstverleners wordt periodiek door ons gecontroleerd en geëvalueerd. Een lid gaat echter een zelfstandige overeenkomst aan met de betreffende dienstverlener. Uitvaartvereniging Associatie & IJmond noch haar dochters accepteren enige vorm van aansprakelijkheid.