van_de_Nes

Associatie Uitvaartverzorging staat met beide benen in de samenleving en wil hierin een verantwoorde rol vervullen. Daarom vinden wij duurzaamheid erg belangrijk en zijn wij deelnemer van GreenLeave. Deze stichting zet zich in voor duurzaamheid binnen de uitvaartzorg. Door een duurzaam afscheid mogelijk te maken, leveren de deelnemers van GreenLeave een bijdrage aan een betere wereld voor onze kinderen en kleinkinderen. Kijk voor meer informatie op de website van GreenLeave

Onze vijf kernprincipes op het gebied van duurzaamheid: 

1. Wij zijn een goede werkgever

Het verzorgen van een uitvaart is mensenwerk. Voor een uitvaart waar nabestaanden met een goed gevoel op terugkijken zijn goede en gemotiveerde medewerkers essentieel. Daarom kent Associatie Uitvaartverzorging uitstekende arbeidsvoorwaarden en zorgen wij niet alleen goed voor de nabestaanden maar ook voor elkaar. Zo hebben onze uitvaartbegeleiders het Nationaal Vakexamen afgelegd en zijn opgenomen in het Register van Gecertificeerde Uitvaartleiders.Tijdens gesprekken in het kader van competentiegericht werken, wordt gekeken naar wenselijke en passende opleidingen.

2. Wij minimaliseren de milieubelasting

Associatie Uitvaartverzorging heeft 6 uitvaartcentra. De nieuwste gebouwen zijn ontwikkeld met oog voor duurzaamheid. Zo liggen er zonnepanelen op het dak van het uitvaartcentrum Purmerend en is het uitvaartcentrum Alkmaar, dankzij het toepassen van een lucht-water-warmtepomp geheel aardgasvrij.
Al onze gebouwen zijn onderworpen aan een energiescan, en als energiebesparende maatregelen binnen een redelijke tijd kunnen worden terugverdiend, dan nemen wij die. Bij toekomstige investeringen in installaties en apparatuur zal het aspect duurzaamheid worden meegewogen.

3. Wij kopen duurzaam in

Bij de inkoop van onze producten zal het aspect duurzaamheid meewegen. Enkele voorbeelden van deze duurzame inkoop staan hieronder vermeld.

Voor verlichting kiezen wij voor energiezuinige LED-verlichting. Bij het inkopen van thee, koffie en papier kiezen wij voor duurzame oplossingen en labels (UTZ, Fair Trade en FSC). Wij kopen uitsluitend personenauto’s die voldoen aan strenge emissie-eisen waarbij een uitstoot geldt van maximaal 110 gr/km. Ook bij de aanschaf van rouwauto’s en andere bedrijfsauto’s kiezen wij waar mogelijk voor auto’s met een laag brandstofgebruik en lage emissie.

Wij bieden nabestaanden producten en diensten aan die aan de door GeenLeave gestelde eisen voldoen. Zo kunnen nabestaanden kiezen voor een duurzame uitvaartkist en een energiezuinige wijze van opbaren.

Meer informatie over de producten voor een duurzame uitvaart vindt u op de pagina Duurzame uitvaart.

4. Wij doen eerlijk zaken

Associatie Uitvaartverzorging is deelnemer van het Keurmerk Uitvaartzorg.
Het Keurmerk Uitvaartzorg is ingesteld ter bescherming van de consument. Een onafhankelijke certificatie-instelling controleert de aangesloten ondernemingen periodiek op verschillende onderdelen van hun dienstverlening. Dit betekent dat nabestaanden die een uitvaart laten verzorgen door een gecertificeerde onderneming, de zekerheid hebben met een goede uitvaartorganisatie te maken te hebben.

Onze uitvaartverzorgers werken zonder omzet- of productafhankelijke (financiële) prikkels. Dit wil zeggen dat zij geen belangen hebben bij de beslissingen die de nabestaanden nemen. Wij bekijken wel regelmatig de gemiddelde tevredenheid van nabestaanden en gebruiken deze gegevens bij het coachen, aansturen en belonen van onze uitvaartverzorgers. Zo zorgen wij ervoor dat zij optimaal aansluiten bij de wensen en behoeften van nabestaanden.

5. Wij ondersteunen maatschappelijke initiatieven

Associatie Uitvaartverzorging ondersteunt goede doelen door middel van een fonds, het Uitvaartvereniging Associatie & IJmond Goededoelenfonds. Dit fonds, met een ANBI-status, is opgericht met als doel het ondersteunen van personen of instellingen die zich - zonder winstoogmerk - bezighouden met ouderen- of terminale zorg, zingeving, verliesverwerking of rituelen en tradities. Verder draagt Associatie Uitvaartverzorging regelmatig bij aan lokale projecten.