Bloklander

Het Associatie Uitvaartfonds is opgericht met als doel het ondersteunen van personen of instellingen die zich - zonder winstoogmerk - bezighouden met ouderen- of terminale zorg, zingeving, verliesverwerking of rituelen en tradities.

ANBI-erkend

De officiële naam van het fonds luidt: Stichting UNC Fonds. De Stichting is haar werkzaamheden gestart per 1-1-2012 en is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). De Stichting ondersteunt organisaties die actief zijn in hetzelfde werkgebied als Associatie Uitvaartverzorging en Uitvaartverzorging IJmond (dit betreft het deel van Noord Holland dat tussen de lijnen Amsterdam-Haarlem en Hoorn-Heerhugowaard-Alkmaar valt).

De contactpersoon die de aanvraag indient, moet lid zijn (of worden) van de Noordhollandse Coöperatie. Ook werknemers van de Noordhollandse Coöperatie, van UNC Holding of hieraan gelieerde ondernemingen kunnen als contactpersoon optreden. Nog geen lid? Klik hier voor meer informatie.

Asso-Uitvaartfonds-logo RGB

 

In onze folder leest u meer informatie.